^ Back to Top
facebook

Terapeuta

Terapeuta

Terapeuta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Szczecinie zajmuje się m.in.:

 

  • wspieraniem rozwoju umiejętności społecznych uczniów poprzez indywidualne i grupowe zajęcia socjoterapeutyczne,
  • wsparciem terapeutycznym w indywidualnych kryzysach uczniów,
  • przeprowadzaniem zajęć profilaktycznych w klasach szkolnych,
  • wsparciem i poradnictwem indywidualnym dla rodziców uczniów,

 

 

Ponadto, w związku z tym, że p. Sylwester Świercz jest certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień, zajmuje się również:

 

  • prowadzeniem indywidualnej terapii motywującej dla uczniów eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi,
  • diagnozowaniem stopnia uzależnienia i ewentualnym kierowaniem uczniów do dalszej pracy terapeutycznej poza ośrodkiem (poradnie uzależnień, terapia stacjonarna… itp)
  • współpracą z organizacjami zajmującymi się profilaktyką i terapią uzależnień.