^ Back to Top
facebook

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

W ośrodku funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 19.  Od roku szkolnego 2019/2020 w szkole podstawowej zostaną utworzone dwa odziały klasy VI oraz dwa oddziały klasy VII i VIII

Uczniowie raz w całym cyklu kształcenia mogą przystąpić do promocji śródrocznej uzyskując możliwość przejścia do klasy programowo wyższej w trakcie trwania roku szkolnego.

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6