^ Back to Top
facebook

Psycholog

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie oferuje pomoc psychologiczną swoim wychowankom oraz ich rodzicom i opiekunom. Pomoc ta ma przede wszystkim charakter indywidualny, ale p. Monika Bocheńska oferuje również pomoc w postaci terapii grupowej oraz możliwość terapii rodzinnej.

Główmy zadaniem psychologa w naszej placówce jest wpieranie uczniów mających trudności w nauce i udzielanie pomocy młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze. Podczas comiesięcznych spotkań w ramach „Szkoły dla rodziców” wspieramy opiekunów naszych uczniów w trudnym procesie wychowywania nastolatków. Psycholog jest również dostępny w ramach godzin swojej pracy dla rodziców, którzy potrzebują porady czy konsultacji. Pani Monika pomaga także w uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zorganizowaniu dodatkowych zajęć terapeutycznych (np. logopedycznych), stale współpracując z Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie.