^ Back to Top
facebook

Przepisy RODO

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie ul. Jagiellońska 58. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jagiellońska 58 70-382 Szczecin;  e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Joanna Litwin –  Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Szczecinie, przy ul. Cyfrowej 671-441 Szczecin wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000116662, z którym    można się  skontaktować  tj. 918588093.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.
  5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.
  7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.