^ Back to Top
facebook

Pedagog

  • koordynowanie i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
  • prowadzenie zajęć zawodoznawczych;
  • organizowanie wycieczek do zakładów pracy;
  • opieka pedagogiczna podczas wizyt na targach edukacyjno- zawodowych oraz Dniach Otwartych szkół ponadgimnazjalnych;
  • udzielanie indywidualnej pomocy w zakresie wyboru zawodu lub podjęcia dalszej edukacji;
  • gromadzenie informacji dotyczących lokalnego rynku edukacyjnego i rynku pracy