^ Back to Top
facebook

Pedagog

 

Pedagog zajmuje się m. in.

  • podejmowaniem działań motywujących młodzież do realizowania obowiązku szkolnego;
  • udzielaniem pomocy w zakresie poprawy warunków materialnych dziecka i rodziny (np. uzyskanie stypendium, zasiłku szkolnego, dożywianie);
  • współpracą z instytucjami w zakresie działań profilaktycznych, np. z Policją, Sądami, organizacjami pozarządowymi;
  • kwalifikowaniem dzieci do udzielania im pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
  • podejmowaniem interwencji w sprawach wymagających natychmiastowego działania;
  • przeciwdziałaniem skrajnym formom niedostosowania społecznego;
  • wnioskowaniem do Sądów Rejonowych o skierowanie wychowanków do innego typu placówek resocjalizacyjnych lub leczniczych oraz załatwianiem formalności z tym związanych;
  • załatwianiem formalności związanych z regulacją sytuacji prawnej wychowanków;
  • prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych i relaksacyjnych