^ Back to Top
facebook

Ośrodek Egzaminacyjny

Ośrodek Egzaminacyjny

W Ośrodku funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny dla kwalifikacji malarz- tapeciarz, kafelkarz- posadzkarz i monter suchej zabudowy oraz dla kwalifikacji kucharz. Egzaminy odbywają się w sesjach egzaminacyjnych w terminach wyznaczonych przez OKE.

W Ośrodku przeprowadzane są egzaminy dla absolwentów MOS oraz innych szkół zawodowych, których absolwenci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.