^ Back to Top
facebook

Komunikaty

Zdalna edukacja

Od dnia 29.11.2021 do dnia 05.12.2021 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie zawiesza stacjonarne zajęcia: dydaktyczne (szkoła) oraz opiekuńczo – wychowawcze (internat) i przechodzi w tryb pracy zdalnej (pracownicy pedagogiczni, uczniowie/wychowankowie). Dyrekcja oraz pracownicy administracji i obsługi nadal pracują w formie stacjonarnej.

Młodzież wraca do internatu dnia 05.12.2021 (niedziela) po godz. 17:00. a uczniowie gr. VI, gr. VII oraz dochodzący przychodzą do szkoły w poniedziałek dnia 06.12.2021.

Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą w okresie 29.11.2021-05.12.2021 realizowane w placówce z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość tj.:

• praca zdalna na platformie CLASSROOM;

• praca w chmurach internetowych;

• dziennik elektroniczny LIBRUS.

Informacja dotycząca logowania się na platformę CLASSROOM znajduje się w wiadomościach w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Wszelkie pytania, w sprawie pojawiających się trudności technicznych, prosimy kierować bezpośrednio do Pana Radosława Chmiela (nauczyciel informatyki/administrator LIBRUSA/obsługa platformy CLASSROOM) poprzez bezpośrednie wysłanie wiadomości na platformie lub z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

Życzymy wszystkim zdrowia :-) Widzimy się za tydzień ;-)

Z poważaniem

Dyrekcja MOS Nr 2 w Szczecinie