^ Back to Top
facebook

Komunikaty

Zmiana opłat za wyżywienie

DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI

Informujemy, iż zmianie uległa cena poszczególnych posiłków dla wychowanków/uczniów MOS Nr 2 w Szczecinie (zapis w Regulaminie korzystania ze stołówki -aneks nr 5 - załącznik nr 1).

--- Ustalenie wysokości średniego kosztu surowca, przeznaczonego na wyżywienie wychowanków / uczniów MOS Nr 2 jest zgodne z OŚWIADCZENIEM WOLI złożonym w imieniu Gminy Miasta Szczecin w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie przez Prezydenta Miasta Szczecin;

---  Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 ustala wysokość dziennej stawki żywieniowej przypadającej na jednego wychowanka / ucznia w wysokości 17,00 zł;

---  Cena poszczególnych posiłków wynosi:

      - śniadanie - 3,50 zł

      - II śniadanie - 2,00 zł

      - obiad - 7,50 zł

      - kolacja - 4,00 zł

Opłat za wyżywienie należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca.