^ Back to Top
facebook

Komunikaty

Wracamy po feriach

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki po feriach tj. dnia 18 stycznia 2021 roku wracamy do nauki stacjonarnej, w ścisłym reżimie sanitarnym. Bazujemy na obowiązujących w naszej placówce, wewnętrznych procedurach opartych o wytyczne MEN, GIS i MZ. 

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy szkół w naszej placówce ze względu na specyfikę działania ośrodka.