^ Back to Top
facebook

Komunikaty

Zmiana organizacji roku szkolego

Szanowni Państwo

W związku z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą zmiany terminu ferii, jesteśmy zmuszeni dokonać częściowej modyfikacji naszego dotychczasowego kalendarza roku szkolnego 2020/2021. Wobec tego informujemy Państwo co następuje:

--- do 18.12.2020 - informacja dla opiekunów prawnych o zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikacji z przedmiotów;

--- 21.12.-22.12.2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych;

--- od 23.12.2020 do 01.01.2021 - przerwa świąteczna;

--- od 04.01.-17.01.2021 - ferie zimowe;

--- od 18.01.-28.01.2021 - uczniowie mają czas na poprawienie ocen proponowanych;

--- 29.01.2021 - wystawienie ocen za I semestr;

--- 02.02.2021 - Rada Klasyfikacyjna podsumowująca I semestr.

 

Póki co, nie ma zmian w semestrze II roku szkolnego 2020/2021

--- 01.04.– 6.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna;

--- 21.05.2021 - informacja dla opiekunów prawnych o zagrożeniach oceną niedostateczną i nieklasyfikacji z przedmiotów;

--- 04.06.2021 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

--- 14.06.2021 - wystawienie ocen za semestr II;

--- 15.06.2021 – Rada Klasyfikacyjna podsumowująca semestr II;

--- 25.06.2021 r. – zakończenie roku szkolnego.

 

Jeśli zajdą jakiekolwiek zmiany, będziemy Państwa o nich informować na bieżąco :-) 

Patrycja Gryszpan

Wicedyrektor MOS Nr 2