^ Back to Top
facebook

Komunikaty

Komunikat

KOMUNIKAT 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 

 

W związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 pracownika MOS Nr 2  informuje, iż osoby z kontaktu w dniu 21.10.2020 r. podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) od ostatniego dnia kontaktu z osobą chorą, tj.: kontakt w dniu 21.10.2020 r. kwarantanna w terminie od 22.10.2020 r. do 31.10.2020 r.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), osoby poddane obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

 

Osoba poddana obowiązkowej kwarantannie zobowiązana jest poinformować organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Informacje te należy przekazać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formularzu zgłoszeniowym. W temacie e-maila proszę wpisać: MOS2, imię i nazwisko pracownika.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie placówki, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów osobom wskazanym w kontakcie z chorym. Co też zostało uczynione.

 

Patrycja Gryszpan 

Wicedyrektor MOS Nr 2