^ Back to Top
facebook

Komunikaty

Uwaga

UWAGA!!!

Przypominamy wszystkim (rodzicom/opiekunom prawnym, młodzieży i pracownikom ośrodka) o konieczności zapoznania się z naszymi, wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii COVID 19 i konieczności bezwzględnego ich przestrzegania. Procedury znajdują się na głównej stronie ośrodka.

           W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań od 10 października 2020 r. weszły dodatkowe, ogólnospołeczne obostrzenia, do których przestrzegania jest zobowiązana nasza placówka.

W związku z powyższym na terenie całego, naszego ośrodka obowiązuje:

----- bezwzględny nakaz noszenia osłony ust i nosa (wyjątek podczas spożywania posiłków);

----- bezwzględny zakaz wchodzenia na teren ośrodka osób z zewnątrz (chyba, że zostało to wcześniej skonsultowane i ustalone z Dyrektorem Placówki lub Wicedyrektorem);

----- bezwzględny zakaz wchodzenia rodziców/prawnych opiekunów do grup wychowawczych w  Internacie.

 

UPRZEJMIE PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO TYCH ZALECEŃ