^ Back to Top
facebook

Komunikaty

Komunikat

Zgodnie z decyzją MEN nasza placówka:

--- od 18.05.2020 - przywraca możliwość prowadzenia zajęć praktycznych w szkole branżowej w klasie 2 (dotyczy młodzieży przygotowującej się do końcowych egzaminów zawodowych). Kształcenie teoretyczne w kl. 2 będzie odbywało się tak, jak dotychczas czyli zdalnie;

---  od 25.05.2020 - przywraca możliwość skorzystania przez uczniów kl. 8 SP z konsultacji przedmiotowych w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty (prośba o zadeklarowanie się u wychowawcy klasy, kto chciałby skorzystać z takiej możliwości). Zapisy telefoniczne u Pani Wicedyrektor Szkoły - Patrycji Gryszpan;

--- od 01.06.2020 - umożliwia uczniom pozostałych klas skorzystanie z konsultacji ze wszystkich przedmiotów, w celu poprawy oceny i oddania zaległych prac/materiałów (prośba również o zadeklarowanie się u wychowawcy klasy, kto chciałby skorzystać). Zapisy telefoniczne u Pani Wicedyrektor Szkoły.

PRZYNAJMNIEJ TAKA NAMIASTKA POWROTU DO SZKOŁY